Tepelná čerpadla

Úvod Tepelná čerpadla

Princip tepelného čerpadla


Tepelná čerpadla získávají přibližně 70% energie z okolí a pouze cca 30% energie spotřebují na přeměnu nízkopotencionálního tepla na teplo přímo využitelné. 


Zjednodušeně tedy platí: aby tepelné čerpadlo vyrobilo 100% tepelné energie, spotřebuje pouze 30% elektrické energie.


V okolním prostředí (vzduch, voda, země) je obsaženo velké množství tepla. Toto teplo ale nelze vzhledem k nízké teplotní hladině přímo využít pro vytápění nebo ohřev vody. Pokud chceme teplo z okolního prostředí využít, musíme ho převést na vyšší teplotu. K tomu nám poslouží tepelné čerpadlo, a to za použití chladiva – látky, jejíž nejdůležitější vlastností je nízký bod varu. Ten musí být nižší než teplota okolního prostředí, ze kterého je teplo čerpáno.